„INOVATĪVU PRODUKTU IEVIESĒJS”

2014. gada 24. oktobrī norisinājās lauku attīstības konkursa noslēguma pasākums, kurā uzņēmums „Green-PIK LAT” ieguva Daugavpils novada Domes piešķirtu apbalvojumu
par uzvaru konkursā „Daugavpilsnovada gada uzņēmums 2014” nominācijā „INOVATĪVU PRODUKTU IEVIESĒJS”.

Paldies Daugavpils novada domei par nomināciju.