Image Alt

Ražošanas process

Vermikomposta ražošana notiek, veicot dažādu lauksaimniecības un rūpniecības organisko atkritumu, tajā skaitā dažādu lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku (cūku, zirgu, govju un vistu) kūtsmēslu biokonversiju par augstas kvalitātes organisko mēslojumu. ”Green-PIK LAT” ražošanas procesā tiek izmatoti tikai un vienīgi govju kūtsmēsli.

Vermikomposta ražošanā ietilpst šādi galvenie procesi:

  • substrāta vai tā saucamā komposta sagatavošana (slieku barība);
  • slieku ievietošana substrātā/kompostā;
  • slieku kopšana un piebarošana;
  • slieku izņemšana;
  • vermikomposta izejvielas pēcapstrāde.

No 1 tonnas izejvielas, kuras mitrums 70-80%, iegūst 600 l biohumusa, kura mitrums 45-50%. Liellopu kūtsmēslu pārstrāde par gatavu produkciju tehnoloģiskais cikls ilgst 6-8 mēnešus.