Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 2015

Laika posmā no 01.09.2015. līdz 31.10.2015. mūsu uzņēmums piedalījās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā:

Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalība kontaktbiržā, seminārā un izstādē par tūrisma attīstības iespējām Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros”

Projekta mērķis: atbalstīt Daugavpils novada uzņēmēju ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes, kas sekmēs komersantu ārējo mārketingu ārvalstīs, dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, ka arī sekmēt Daugavpils novada tūrisma objektu kā daļas no Latvijas tūrisma galamērķa popularizēšanu ārvalstīs, nodrošinot atbalstu Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalībai Moldovas Ziemeļu reģiona dienās 2015.gada 6.- 10.oktobrī Latvijas delegācijas sastāvā, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzaicinājumu.

Projekta aktivitātes: Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalība Latvijas delegācijas sastāvā Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, nodrošinot pašvaldības un uzņēmēju piedalīšanos sekojošās aktivitātēs:

  • seminārā par tūrisma attīstības iespējām, daloties pieredzē par tūrisma produktu noteikšanu un virzību, prezentējot Daugavpils novada tūrisma produktus, tādā veidā veicinot Latvijas reģionu kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju;
  • biznesa forumā, kurā ietvaros tiks uzsvērti Latvijas un Moldovas sadarbības rezultāti un iespējamie sadarbības virzieni, tiks organizēta kontaktbirža kontaktu dibināšanai un attīstībai;
  • Latvijas-Moldovas sadraudzības dienā, prezentējot novada uzņēmēju ražoto produkciju un tūrisma pakalpojumus (izstāde), līdzšinējo un plānoto sadarbību, notiks pieredzes apmaiņa.

 

Liels paldies projekta atbalstītājiem, kuri mums deva iespēju piedalīties šajā pasākumā:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 70%;
  • Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju līdzfinansējums 30% .