Image Alt

”STARATEL” SLIEKAS

SIA “Green-PIK LAT” piedāvā dārzkopjiem, fermeriem un uzņēmējiem dažādu organisko atlikumu utilizācijas tehnoloģiju, izmantojot elites rūpnieciskās līnijas komposta sliekas “Staratel” (“Старатель”), ko laboratorijas apstākļos ieguvis profesors A. Igoņins, krustojot Kalifornijas sarkano slieku Eisenia foetida divu telpā šķirtu populāciju (Krievijas populācijas un Kirgīzijas populācijas) īpatņus. Slēgtās telpās slieku “Staratel” vairošana notiek cauru gadu.

To galvenā īpatnība ir, ka tās paredzētas dažādu lauksaimniecības un rūpniecisko organisko atkritumu (dzīvnieku un putnu mēslu, augu atlieku, attīrīšanas iekārtu noteces ūdeņu nosēdumu, pārtikas rūpniecības pārstrādes uzņēmumu atkritumu) paātrinātai un kvalitatīvai pārstrādei par vermikompostu – augsti efektīvu organisko mēslojumu, kura izmantošana uzlabo lauksaimniecības produkcijas agroķīmiskās īpašības, paaugstina tās kvalitāti un palielina ražas.
Slieku “Staratel” atšķirīgās iezīmes:
  • strādā daudz lielākā temperatūras diapazonā: no +8 līdz +29 °C;
  • turpina dēt kokonus, pat ja temperatūra ir +8 līdz +10 °C;
  • izceļas ar ilgstošu atrašanos substrātā. Viena slieka ”Staratel” gadā saražo 1500 īpatņu lielu daudzumu pēcnācēju un 100 kg vermikomposta (biohumusa). No 1 tonnas komposta vidēji iegūst 600 kg vermikomposta un 10-15 kg slieku;
  • palielināta noturība pret insektiem un slimībām.
Taču vissvarīgākā atšķirība ir, ka sliekas “Staratel” salīdzinoši viegli pārslēdzas no viena veida barības uz citu. Tās ir adaptētas visdažādākajiem barošanās substrātiem – kūtsmēsliem (govju, zirgu u.t.t.), pārtikas atlikumiem, notekūdeņu nosēdumiem, pērnā gada lapām, papīram u.tml. Sliekas ”Staratel” saglabā augstu dzīvotspēju un ražīgumu augsta blīvuma iemitināšanas apstākļos uz substrāta apjoma vienību.
  • Slieku dzīves ilgums pēc dažiem avotiem sasniedz no 4 līdz 16 gadiem. Kā rāda prakse, komposta sliekas neslimo un nav pakļautas epidēmijām. Tās var iet bojā tikai neievērojot pareizu uzturēšanas tehnoloģiju.
  • Substrātu (barības) sagatavošana komposta sliekām ir viens no galvenajiem vermitehnoloģijas posmiem. No substrāta sastāvdaļām un to komponentiem, kā arī citiem faktoriem atkarīgs slieku populācijas kopējais labklājības stāvoklis, vairošanās intensitāte un biomasas veidošanās, koprolītu kvalitātes parametri un daudzums.
  • Slieku ”Staratel” audzēšana un vermikomposta ražošana saskaņā ar “Грин-ПИКъ” tehnoloģiju tiek veikta uz liellopu kūtsmēslu komposta bāzes.
  • Substrāts sliekām ir divkārtīgi nozīmīgs: tā ir gan dzīves vieta, gan barība, pateicoties kurai, tiek nodrošināti visi slieku dzīvības uzturēšanas procesi.
  • Atšķirībā no parastajām sliekām komposta sliekas ir pielāgotas dzīvošanai irdenā vidē. Cieta grunts tām būtu nepārvarams šķērslis. Turklāt substrāta irdenums, nodrošina labu aerāciju, radot optimālus elpošanas apstākļus sliekām.

Date: